O kancelarii

Kancelaria mieści się niedaleko Sądu Rejonowego w Piasecznie przy ulicy Tadeusza Kościuszki 33 lokal 110, piętro I

Rewir: gminy Piaseczno, Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola i Prażmów.

W celu wszczęcia egzekucji należy dostarczyć do naszej kancelarii wypełniony wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym (koniecznie opatrzonym w klauzulę wykonalności). Dokumenty można złożyć osobiście bądź korespondencyjnie. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny. Pracownik naszej kancelarii udzieli stosownych wyjaśnień oraz objaśni, jakie dokumenty należy dostarczyć w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Zapraszamy

Informacje

Aby wszcząć postępowanie egzekucyjne należy złożyć w kancelarii komornika sądowego tytuł wykonawczy z wypełnionym wnioskiem egzekucyjnym.

Chcąc mieć pewność że posiadany wyrok, postanowienie czy nakaz zapłaty jest tytułem wykonawczym należy sprawdzić czy zawiera on dopisek bądź pieczątkę o następującej treści:

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dnia … 20 … r. Sąd … w … stwierdza,
że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości/w zakresie …
oraz poleca wszystkim urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć,
aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie
będą wezwane, udzieliły pomocy.
Orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne/natychmiast wykonalne.

Kontakt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie
Łukasz Wojak

ul.Tadeusza Kościuszki 33 lokal 110, piętro I
05-500 Piaseczno

tel.: (22) 756 75 71
fax.: (22) 750 39 29

W celu usprawnienia toku postępowań egzekucyjnych korzystamy z elektronicznego dostępu do baz danych:

EKW elektroniczne księgi wieczyste
CEPiK Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
OGNIVO elektroniczne zapytania o rachunki bankowe dłużników
ZUS PUE elektroniczne zapytania do ZUS o pracodawców dłużników